MTA-PTE-OE

A Magyar Tudományos Akadémia Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program támogatásával és keretében valósul meg a MTA-PTE-Oktatási Esélyekért! elnevezésű négyéves (2021-2025) program, melyet a Pécsi Tudományegyetem Inkluzív Kiválóság Kutatócsoportja vezet 10 általános iskolai (Baja, Bogádmindszent, Darány, Dencsháza, Drávafok, Gyulaj, Sükkösd, Szabadszentkirály, Tamási, Vajszló) partnerrel szoros együttműködésben és méltányos programot (Arany János Programok, Roma Szakkollégium) megvalósító intézményeket bevonva. A program alapvető célja, hogy a hátrányos helyzetű, cigány közösségekre jellemző beiskolázási nehézségeket enyhítse egy komplex pályaorientációs-mentorprogram kidolgozása, kipróbálása, beválásának mérése segítségével. A fejlesztést megelőzi a vonatkozó nemzetközi szakirodalom, valamint a hazai programfejlesztések beválásainak feltárása, és erre építve a mentori munka részleteinek kidolgozása – a kutató fejlesztő közösség valamennyi tagja hozzájárulásával. Kialakításra kerül az a kutatási eszköztár is, mely a fejlesztés beválását sokoldalúan méri négy éven keresztül. A programba bevont 10 általános iskolában zajló fejlesztő beavatkozások hatodik osztálytól az általános iskola befejezéséig komplex mentori szolgáltatással járulnak hozzá a tanulók pályaválasztásához. Az iskolák programba bevont pedagógusai (mentorok) az egyetemi partner szervezésében rendszeres találkozókon osztják meg tapasztalataikat, alakítják intézményi programjukat a horizontális tanulás jegyében. A bekapcsolódó támogató programok képviselői egészítik ki a helyi programokat további szakmai elemekkel. A program zárásként a fejlesztés modellszerű leírása történik, elektronikusan elérhetővé és így adaptálhatóvá válik jógyakorlatként a kipróbált és tudományosan visszamért pályaorientációs rendszer. A fejlesztések eredményeinek terjesztését szolgálja, hogy bemutatásra kerülnek különböző pedagógus-fórumokon, beépülnek egyetemi kurzusok tartalmaiba, és a tervek szerint publikációk és konferenciaelőadások születnek majd.

Honlap: https://btk.pte.hu/hu/Oktatasi-Eselyekert

MTA elérhetőség: https://mta.hu/kozoktatas-fejlesztesi-kutatasi-program/mta-pte-oktatasi-eselyek-kutatocsoport-111682